O firmie

Wieloletnie doświadczenie w pomocy osobom słabo słyszącym i niesłyszącym (od 1996 r.) zaowocowało założeniem firmy w 2002 roku. Obecnie troje protetyków słuchu jest do Państwa dyspozycji. Codziennie pomagamy wielu osobom pokonywać trudności związane z niedosłuchem i szumami usznymi. Uczestniczymy w konferencjach audiologicznych i kursach celem podnoszenia naszych kwalifikacji.